Nieuwsbrief

 

Geen meldplicht voor artsen over rijgeschiktheid patiënten

Artsen worden niet verplicht om een melding te doen bij het CBR als de medische situatie van een patiënt mogelijk de rijgeschiktheid beïnvloedt. Die verantwoordelijkheid blijft bij de patiënt zelf liggen. Dat is de uitkomst van overleg van KNMG, FMS, LHV en NHG met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). (Bron: LHV)

Geen meldplicht voor artsen over rijgeschiktheid patiënten – LHV