Visie & Missie

 

Visie

In onze samenleving zijn diverse maatschappelijke ontwikkelingen gaande, zoals een toenemende vergrijzing, toenemende druk op de zorg en specifiek op de huisartsen, langer na uw pensioen doorwerken, toenemende miljoenen EU-burgers die over de grens in een ander EU-land werken, stijging in werkdruk op de arbeidsmarkt en zo ook risico’s op burn-out, toename van alcohol-, drugs- (inclusief medicatie) gebruik achter het stuur en laten we de tablets en mobieltjes in de auto niet vergeten.

Wij willen een maatschappelijke en kwalitatieve bijdrage leveren om de mobiliteit van alle Nederlandse rijbewijshouders, ook uit EU-lidstaten en die van expats buiten de EU op een veilige en daarmee verantwoorde wijze te laten behouden. Hierin willen wij samen optrekken met erkende instanties zoals het CBR, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Missie

De vereniging behartigt de belangen van de Nederlandse rijbewijshouder, rijbewijshouders uit de EU-lidstaten en expats buiten de EU. Dit doet zij door Nederlandse BIG-geregistreerde keuringsartsen, die lid zijn van de vereniging, doorlopend onderwijs aan te bieden op het gebied van onder andere rijbewijs- ARBO- en leefstijlkeuringen, zodat de kwaliteit van medische keuringen en de dienstverlening aan de keurling optimaal gewaarborgd zijn.

Wat worden de activiteiten van de vereniging:

 1. De vereniging verzorgt onderwijs voor rijbewijskeuringsartsen ter verbetering van de kwaliteit van de keuring en faciliteert daarmee het CBR doordat op die manier onnodige administratieve correspondentie en lange doorlooptijden bij het CBR worden geminimaliseerd;
 2. De vereniging verbetert en bewaakt op deze manier doorlopend de kwaliteit van de keuringen, middels scholing en toetsing (certificaat en accreditatiepunten);
 3. De vereniging is gesprekspartner van een breed netwerk zoals: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, CBR, SWOV, LHV, KNMG, media, ANWB, BOVAG, Transport en logistiek Nederland, taxibranche, Belastingdienst, ziektekostenverzekeraars, Inspectie Gezondheidszorg, Veilig Verkeer Nederland, ouderenbonden, vakbonden CNV en FNV, Diabetes vereniging Nederland, het Medisch Tuchtcollege, Alzheimercafés, Parkinsoncafés, vereniging van Spierziekten;
 4. De vereniging verzorgt presentaties op aanvraag van bijvoorbeeld Parkinsoncafés, Alzheimercafé, Diabetesvereniging Nederland, huisartsen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Arbodiensten, bedrijfsartsen, het UWV;
 5. De vereniging biedt lifestyle trainingen voor gezond oud worden en gezond verantwoord achter het stuur (voeding en lichaamsbeweging);
 6. Ook kan de vereniging opfriscursussen voor u in de auto met gecertificeerde rijinstructeurs (rijscholen) laten verzorgen;
 7. Tot slot wil de vereniging malafide keuringspraktijken tegengaan. Op onze pagina dubieuze meldingen leest u de meest voorkomende meldingen die wij het afgelopen jaar ontvingen.

Benadeelde partijen bij malafide keuringspraktijken zijn:

 • U als keurling die onveilig de weg op gaat door “goedkeuringen of onvolledige keuringen” verricht door malafide bedrijven/artsen;
 • De ziektekostenverzekeraar;
 • De fiscus;
 • U als arts en ondernemer.

Steunt u onze Visie & Missie?  

Bied ons dan uw hulp aan als sponsor en gesprekspartner

Bent u bijvoorbeeld een overheidsinstelling, erkende instantie, vriend van seniorenverenigingen, zelf een seniorenvereniging en/of bestuur of lid van  diabetesvereniging, Alzheimervereniging, Parkinson dan is uw hulp welkom. Maar ook leden of bestuur van Omroep Max, Veilig Verkeer Nederland, ANWB, BOVAG, verzekeringsmaatschappijen roepen wij op om samen de krachten te bundelen. Wij treden graag met u in contact.

Meld u aan als sponsor


U kunt ons ook helpen als vrijwilliger

Zou u als vrijwilliger de vereniging willen ondersteunen bij haar werkzaamheden, bijvoorbeeld met administratief werk, spreekuur telefonie en/of nieuwsbrieven schrijven?

Meld u dan hier aan als vrijwilliger