Actueel

Kick off 1 december 2022 te Amstelveen
De Nederlandse vereniging van Rijbewijskeuringsartsen kijkt met tevredenheid terug naar de startbijeenkomst. Diverse deskundigen (waaronder artsen, politie, ANWB, juristen) hebben vanuit hun eigen perspectief een waardevolle bijdrage geleverd om met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s als:

  • het belang van de kwaliteit van medische-en rijbewijskeuringen;
  • de verkeersveiligheid;
  • permanente opleiding voor artsen;
  • verkeershandhaving;
  • al dan niet een meldplicht voor artsen bij wijzigingen in de medische situatie van de keurling.

Met genoegen zal het bestuur van de vereniging ingaan op uitnodigingen die zij heeft ontvangen vanuit diverse partijen, waaronder de overheid, instanties en branches, om met elkaar in gesprek te gaan. Uiteindelijk hebben wij een gemeenschappelijk/maatschappelijk belang en doel voor ogen: de verkeersveiligheid verbeteren.

Op de kick-off bijeenkomst is kort het Commissiedebat Verkeersveiligheid op 6 december 2022 in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid. Wij zijn benieuwd naar de uitwerkingen c.q. uitkomsten.

Landelijk actieplan Verkeersveiligheid (LAP) 2022-2025

Ontwikkelingen vanuit het Rijk voor het nieuwe LAP
2022-2025 met de volgende vijf thema’s:
1. Veilige infrastructuur
2. Langzaam verkeer
3. Veilige voertuigen en rijhulpsystemen
4. Veilig gedrag
5. Rijden onder invloed

Lees meer hierover op:
Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025 (overheid.nl)

Programma Ouder worden 2040

In het landelijke rapport “Programma Ouder worden 2040” kunt u ontwikkelingen en trends nalezen  voor de komende jaren.