Rijgeschiktheid


Rijgeschiktheid

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een rijbewijs dient een burger rijgeschikt én rijbekwaam te zijn. Om rijbekwaam te worden volgen burgers praktische rijlessen en theoretische lessen waarna zij een praktisch en theoretisch rijexamen doen. Indien het examen wordt behaald kan het CBR een verklaring hiertoe afgeven waarmee de burger een rijbewijs kan verkrijgen via hun gemeente.

Een burger dient behalve rijbekwaam ook rijgeschikt te zijn om een voertuig te kunnen besturen. Rijgeschiktheid houdt in of iemand geestelijk en lichamelijk in staat geacht kan worden om een voertuig te kunnen besturen.

Of iemand wel of niet geschikt is om een voertuig te besturen, is in de meeste gevallen een medische beoordeling. In uitzonderlijke gevallen kan een aanvullende rijtest door een specialist  van het CBR nodig zijn om te rijgeschiktheid te kunnen beoordelen.    

Ten behoeve van rijgeschiktheid geven de medische adviseurs van het CBR “beslissingen van rijgeschiktheid” af. De medische adviseurs van het CBR baseren hun beslissing op de verklaringen of rapportages van keuringsartsen vanuit heel Nederland.

Het CBR heeft dus zelf geen artsen in dienst die keuringen doen. Dit in tegenstelling tot andere, soortgelijke organisaties zoals UWV, ARBO diensten, of bijvoorbeeld Sanquin, waarbij de artsen in dienst zijn van de organisatie zelf en waardoor er dus rechtstreekse aansturing en ondersteuning plaats kan vinden. 

Doordat de keurende artsen niet in dienst zijn van het CBR  zijn de verklaringen en rapportages van de artsen voor het CBR niet altijd van voldoende kwaliteit. Dit geeft in de praktijk veel vertraging van de aanvraagprocedures en veel onnodig extra werk voor het CBR. 

 

kladblok: 

Een rijbewijskeuring is verplicht voor senioren van 75 jaar en ouder, mensen met een beperking en beroepschauffeurs. Rijgeschiktheid is echter niet alleen afhankelijk van leeftijd; soms zijn er ook medische oorzaken waarom rijden minder goed gaat dan voorheen.

Dokter Robert Sadiek, keuringsarts bij Rijbewijskeuringsarts.nl adviseert daarom élke chauffeur periodiek te testen op rijgeschiktheid. “In Nederland wordt van chauffeurs verwacht dat zij zelf melding maken van een gewijzigde gezondheidstoestand. Omdat dit geen wettelijke verplichting is, wordt dit echter zelden of nooit gedaan. Daardoor ontstaan onveilige situaties in het verkeer. Want zaken als hartklachten, een depressie of burn-out, hersenbloeding, drugsgebruik, staar, slaapapneu, ADHD, diabetes of gevoelloosheid in ledematen kunnen de rijvaardigheid flink beïnvloeden. Herkent u zich in een van deze medische aandoeningen of twijfelt u over uw rijgeschiktheid? Laat dan een keuring uitvoeren! Het gaat immers om uw eigen veiligheid én die van andere weggebruikers.”