Missie & Visie

Missie

Kwalitatieve medische (rijbewijs) keuringen ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Visie

Wij streven naar een veilige en verantwoorde mobiliteit voor alle Nederlandse rijbewijshouders, inclusief EU-burgers en expats. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, verhoogde werkdruk, en toenemende risico’s in het verkeer, willen wij een kwalitatieve bijdrage leveren. Samenwerking met erkende instanties, zoals CBR, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) vormt de kern van onze inspanningen voor een veilige en duurzame mobiliteit.

Wat worden de activiteiten van de vereniging:

 1. De vereniging verzorgt onderwijs voor rijbewijskeuringsartsen ter verbetering van de kwaliteit van de keuring en faciliteert daarmee het CBR doordat op die manier onnodige administratieve correspondentie en lange doorlooptijden bij het CBR worden geminimaliseerd;
 2. De vereniging verbetert en bewaakt op deze manier doorlopend de kwaliteit van de keuringen, middels scholing en toetsing (certificaat en accreditatiepunten);
 3. De vereniging is gesprekspartner van een breed netwerk zoals: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, CBR, SWOV, LHV, KNMG, media, ANWB, BOVAG, Transport en logistiek Nederland, taxibranche, Belastingdienst, ziektekostenverzekeraars, Inspectie Gezondheidszorg, Veilig Verkeer Nederland, ouderenbonden, vakbonden CNV en FNV, Diabetes vereniging Nederland, het Medisch Tuchtcollege, Alzheimercafés, Parkinsoncafés, vereniging van Spierziekten;
 4. De vereniging verzorgt presentaties op aanvraag van bijvoorbeeld Parkinsoncafés, Alzheimercafé, Diabetesvereniging Nederland, huisartsen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Arbodiensten, bedrijfsartsen, het UWV;
 5. De vereniging biedt lifestyle trainingen voor gezond oud worden en gezond verantwoord achter het stuur (voeding en lichaamsbeweging);
 6. Ook kan de vereniging opfriscursussen voor u in de auto met gecertificeerde rijinstructeurs (rijscholen) laten verzorgen;
 7. Tot slot wil de vereniging malafide keuringspraktijken tegengaan. Op onze pagina dubieuze meldingen leest u de meest voorkomende meldingen die wij het afgelopen jaar ontvingen.

Benadeelde partijen bij malafide keuringspraktijken zijn:

 • U als keurling die onveilig de weg op gaat door “goedkeuringen of onvolledige keuringen” verricht door malafide bedrijven/artsen;
 • De ziektekostenverzekeraar;
 • De fiscus;
 • U als arts en ondernemer.

Steunt u onze Missie & Visie  

Bied ons dan uw hulp aan als sponsor en gesprekspartner

Bent u bijvoorbeeld een overheidsinstelling, erkende instantie, vriend van seniorenverenigingen, zelf een seniorenvereniging en/of bestuur of lid van  diabetesvereniging, Alzheimervereniging, Parkinson dan is uw hulp welkom. Maar ook leden of bestuur van Omroep Max, Veilig Verkeer Nederland, ANWB, BOVAG, verzekeringsmaatschappijen roepen wij op om samen de krachten te bundelen. Wij treden graag met u in contact.

Meld u aan als sponsor


U kunt ons ook helpen als vrijwilliger

Zou u als vrijwilliger de vereniging willen ondersteunen bij haar werkzaamheden, bijvoorbeeld met administratief werk, spreekuur telefonie en/of nieuwsbrieven schrijven?

Meld u dan hier aan als vrijwilliger