Dubieuze meldingen

  • “ik moest contant en gepast betalen”;
  • “de arts vulde zomaar wat in bij de visustest, omdat zij 10 mensen in een uur wilde keuren”;
  • “ik moest € 35,- contant betalen, toen ik een betalingsbewijs wilde, werd het bedrag ter plekke met €25,- verhoogd”;
  • “ik moest contant en gepast betalen en kreeg pas na mijn verzoek van de huisarts een kwitantie”.
  • “Betaalt de huisarts wel belastingen, want een kwitantie zegt nog niets over btw-afdracht aan de fiscus toch?”;
  • “Ik had de indruk van een dubbele boekhouding (ene keer wel een kwitantie/andere keer niet); Heeft de ziektekostenverzekeraar dit wel door? Dat wordt dan toch dubbel gedeclareerd?”;
  • “Mijn vader is huisarts in Gelderland en schrijft de keuring weg onder de noemer: controle bloeddruk of controle diabetes. Ik vraag me af of dit niet ten koste gaat van het eigen risico van de client. Is dit wel zuiver wat mijn vader doet”?

Wilt u ons meer meldingen doorgeven? Dat kan via dit formulier.

Wij nemen uw melding serieus.  Met uw goedvinden zullen wij deze doormelden aan de daartoe bevoegde instantie. Indien wij aanvullende vragen hebben, ontvangt u van ons een bericht.