BIG-Arts

U bent als arts ingeschreven in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG- register) en onderschrijft het doel en de statuten van de vereniging.

Wie vallen er onder deze registratie?

De volgende 12 beroepen moeten zich registreren in het BIG-register: apotheker, arts, fysiotherapeut,  geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke registratie), gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige.