Algemene Voorwaarden verbergen volgt later. Privacyverklaring en Cookiebeleid op aparte pagina’s

Privacyverklaring

De Nederlandse Vereniging van Rijbewijskeuringsartsen (hierna: NVVR), gevestigd aan Sloterweg 303, 1171 VC Badhoevedorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming en privacy van onze bezoekers, leden, partners (onder andere sponsoren) en andere relaties. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De NVVR houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In de privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot individuen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, maar ook IP-adres en surfgedrag.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken met uw toestemming uw:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • BIG-registratienummer (indien van toepassing);
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing).

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

De NVVR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening en u hierover te informeren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Het afhandelen van uw betaling (indien van toepassing);
 • De NVVR verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Op basis van welke grondslagen verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij baseren de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • Op basis van toestemming (u kunt deze toestemming op elk moment weer intrekken);
 • Voor het uitvoeren/nakomen van overeenkomsten;
 • Voor het uitvoeren/nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen zoals het houden van intakegesprekken met toekomstige leden.

Wij bewaren en verwerken deze persoonsgegevens op basis van de door u gegeven toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zo lang u ingeschreven staat als lid, sponsor, vrijwilliger of derde belanghebbende.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens:

Van iedereen die direct of indirect contact heeft met de NVVR of gebruik maakt van de diensten van de NVVR. Wij verzamelen deze gegevens bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Wanneer u onze websites bezoekt;
 • Wanneer u zich inschrijft voor een mailing/nieuwsbrief/contactformulier;
 • Wanneer u zich aanmeldt voor het lidmaatschap en uw CV meestuurt;
 • Wanneer u zich aanmeldt voor educatie, workshops of andere scholingsprogramma’s;
 • Wanneer u een (zakelijke) relatie met ons aangaat;
 • Wanneer u een aanvraag doet om informatie te ontvangen zoals producten, (cursus)aanbiedingen, magazines, whitepapers enzovoorts.

Hoe krijgen wij persoonsgegevens?

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden toegestuurd door uw device (computer, tablet, mobiele telefoon). Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover dat het geval is, geldt het cookiebeleid >>> Martin, Nanto (link naar cookiebeleid). De persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen zijn:

 • Browsergegevens;
 • Locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • Hoe u op onze website terecht bent gekomen;
 • Duur van uw bezoek;
 • Pagina’s die u bezoekt;
 • Links waar u op klikt;
 • Waar u onze website weer verlaat.

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens die expliciet door u zijn verstrekt voor aanmelding als lid of sponsor en voor levering van bepaalde producten of diensten.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De NVVR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van belastingwetgeving moeten wij relevante financiële administratie 7 jaar bewaren.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

NVVR verstrekt uw persoonsgegevens aan derden wanneer dat op grond van wet- en regelgeving vereist is of wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van een door u verzochte dienst:

 • Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, workshop of andere nascholingsoptie worden de gegevens van u en andere deelnemers gedeeld met de docent opdat hij/zij de cursus zo goed mogelijk kan aansluiten op de kennis en wensen van alle deelnemers.
 • Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met verschillende accreditatieorganisaties, zodat u eventueel punten voor de cursus kan krijgen.

Tevens maken wij (soms) ook gebruik van andere externe dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor NVVR, zoals:

 • IT-dienstverleners die hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites regelen;
 • Financiële adviseurs die ons ondersteunen bij onze financiële administratie;
 • Eigenaren/auteurs van producten die u bij ons koopt of documentatie die u download via onze website;
 • Organisatoren van een congres of opleiders waarvoor u zich opgeeft.

Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de Europese Unie. Indien aan de orde zullen wij met externe dienstverleners verwerkersovereenkomsten afsluiten, conform de Europese en Nederlandse privacyregelgeving. In een dergelijke verwerkersovereenkomst leggen wij  vast op welke manier en voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt. Ook dienen de verplichtingen rondom de beveiliging van uw persoonsgegevens daarin geregeld te zijn.

Inzien, aanpassen, verwijderen van gegevens, recht van vergetelheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Ook kunt u  ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Wij zullen uw verzoek honoreren zolang dit geen beletsel is voor het uitvoeren van een overeenkomst of het naleven van een wettelijke verplichting. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVVR. Verder bestaat voor u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dnvvr.nl

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Indien u van mening bent dat de NVVR niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming van uw gegevens

De NVVR neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen als nieuwe ontwikkelingen aan de orde zijn. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u hiervan op de hoogte bent.

De privacyverklaring is opgesteld op 25 juli 2022. Copyright 2022.

 

Cookiebeleid

De Nederlandse Vereniging van Rijbewijskeuringsartsen (hierna: NVVR) maakt gebruik van cookies. Hierbij informeren wij u over welke cookies we gebruiken en waarom.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

NVVR gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en de gebruiksvriendelijkheid. Ze zorgen ervoor dat de website adequaat werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of zelfs blokkeert. De kans is aanwezig dat u dan niet van alle onderdelen van de website gebruik kunt maken. Ook kunt u cookies eenvoudig verwijderen via uw webbrowser (zie hiervoor de instructies voor de meest populaire browsers).

Functionele cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u zich eerder op de website heeft aangemeld, bepaalde pagina’s reeds heeft bekeken of om bepaalde voorkeuren voor de weergave van de website te onthouden. Functionele cookies worden altijd geplaatst bij een bezoek aan de website.

Analytische cookies zijn om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om aan de hand van die gegevens de kwaliteit van onze website te verbeteren. Analytische cookies worden altijd geplaatst bij een bezoek aan de website.

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen daarvan kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com en LinkedIn.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer worden geplaatst om zo bij te houden welke informatie gedeeld is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De NVVR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Martin, Nanto tekst hieronder komt in cookiebanner

Deze website maakt gebruik van cookies.

Welkom op onze website. Voor een goed functioneren ervan gebruiken wij cookies. In deze cookiebanner kunt u selecteren welke cookies wij mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens en helpen ons de website voor gebruik geschikt te maken. Voor een optimale werkende website kiest u voor “alle cookies toestaan”. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookiebeleid. Copyright 2022.